נצילות צילרים

 בדיקת נצילות צילרים

 

  חברת "אופקים" מבצעת בדיקת נצילות ליחידות קירור מים במחזור דחיסה (צילרים ) .

  הבדיקה מבוצעת  על פי מפרט משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ובכפוף ועל פי תקנה 5813 הגזורה מחוק מקורות האנרגיה.

  הבדיקה עומדת בדרישות משרד התשתיות ומאושרת על ידה. 

  אנו מבצעים בדיקת נצילות לכל סוגי הצילרים ובמיוחד לצילרים בגודל של מעל 100 טון לצורך דיווח למשרד התשתיות עפ"י התקנה.

  מבצע הבדיקה חשמלאי מוסמך והנדסאי מיזוג אוויר  ורושם הדו"ח מהנדס מוסמך משרד התשתיות .

  בין לקוחותינו מוסדות וארגונים כגון בנקים בתי חולים מלונות מפעלי תעשייה ועוד.

 

 בדיקת נצילות הצ'ילרים כוללת:

  •  הצגת COP בה פועל הצ'ילר .
  •  בדיקת נצילות הצ'ילר לעומת- הנצילות המקורית של היצרן ו/או התקן.
  •  הגשת חוות דעת טכנית על מצב הצ'ילר .
  •  קבלת אישור משרד האנרגיה.
  •  הצגת האפשרויות לשיפור המצב. 

 

 

 

צילר יורק בבדיקה​

מכשור על צינור

 

צילר לבדיקה

​מכשור על צינור