התייעלות אנרגטית הוא  תהליך שבו  מזהים את צרכני האנרגיה השונים ורותמים את המשאב האנושי

לשימוש  יעיל יותר במשאב האנרגיה.

 

   רעיונות  חדשים  הכוללים  התנהלות חדשה ו/או אימוץ טכנולוגיה שתוביל  את  הארגון לחסוך באנרגיה וכפועל יוצא חיסכון כספי.

 

שינוי התרבות הארגונית והצבת נושא האנרגיה על סדר היום של המנהלים והעובדים.

מתן כלים לארגון לטיפול וקידום נושא חיסכון באנרגיה שיובילו לחסכון כספי.

 

מהי התייעלות אנרגטית?

—הכרת המבנה/המפעל

זיהוי צרכני החשמל  והדלקים

רישום ומיפוי הצרכנים

חקירת הארגון ואופן השימוש בצרכנים ע"י הצורכים

הסקת מסקנות והצבת אבני דרך לתהליך התייעלות

עריכת סקר כתוב  שיכלול המלצות להתייעלות

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993, כל מפעל ואירגון שצורך אנרגיה בכמות של מעל 300 טון שווה ערך מזוט בשנה (צריכה שנתית החל מ-600,000 ש"ח חשמל ודלקים) מחויב למנות ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון.

על ממונה האנרגיה להיות בעל ניסיון והסמכה מתאימה ותעודת ממונה אנרגיה.

אופקים מוסמכת להעניק שרות ממונה אנרגיה למפעלים וארגונים במיקור חוץ ע"י ממונה  שהוסמך ע"י משרד האנרגיה

שירות ממונה אנרגיה

שלבי הסקר